30 december 2015

Psychische hulp door de POH-GGZ

POH-GGZ?
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg. Het betreft een relatief nieuwe functie om huisartsen te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met psychische klachten. In onze praktijk is dat Alice Beuker. De POH-GGZ maakt gebruik van hetzelfde dossier als de huisarts.

Wat kan de POH-GGZ voor mij betekenen?
De POH-GGZ is iemand die is opgeleid voor het begeleiden van mensen met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out en angstklachten. Ook biedt zij hulp bij het omgaan met lichamelijke klachten of beperkingen en is zij op de hoogte van de sociale kaart zodat eventuele doorverwijzing zo gericht mogelijk is.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de POH-GGZ is dat je zoveel mogelijk op eigen kracht aan de slag gaat met je problemen. De POH luistert en inventariseert je klachten en helpt tot oplossingen te komen. Soms geeft zij uitleg over het ontstaan en het beloop van uw klachten. Ook kan zij u helpen ongewenste patronen te herkennen en te doorbreken.

Duur van de gesprekken

Gesprekken duren 30 minuten per keer en zijn kosteloos.
Een aantal vervolggesprekken met de POH-GGZ is vaak voldoende om de draad weer op te pakken. Wanneer blijkt dat je meer, langdurig en/of gespecialiseerde zorg nodig hebt zal de POH-GGZ in overleg met jouw en de huisarts besluiten je gericht door te verwijzen.

Aanmelden
Als je met uw huisarts overeenkomt dat aanmelding bij de POH-GGZ wenselijk is, dan kunt je via de assistente een afspraak maken. Wanneer een gemaakte afspraak bij nader inzien niet schikt, vragen wij je om deze tenminste 24 uur van tevoren te verzetten. Jouw afwezigheid heeft namelijk tot gevolg dat anderen langer op ondersteuning moeten wachten.

Online zef hulp
Kijk op Online hulp. Online zelfhulp van mirro helpt om inzicht te krijgen in je eigen mentale gezondheid. En het biedt concrete hulpmiddelen om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan: informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. Met online zelfhulp kan je zelf aan de slag om te voorkomen dat zorgen problemen worden.

Sensoor
Mocht u acuut een luisterend oor wensen, dan is er ook de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week contact op te nemen met de organisatie Sensoor. Wanneer u ergens anoniem over wilt praten, luisteren zij. Ze denken met u mee, staan even naast u. Met tijd en aandacht voor uw verhaal. Voor meer info klik hier.