Hylkia van Meer, de huisarts op maand en vrijdag

Vanaf september 2018 werkt huisarts Hylkia van Meer samen met huisarts Rinze Boersma in de praktijk. Huisarts van Meer is er iedere maandag en om de week op de vrijdagen,  huisarts Boersma is die dag dan afwezig. Daarnaast zal huisarts van Meer tijdens vakanties en drukke periodes bijspringen. Een aantal patiënten zal haar nog kennen vanuit het verleden, ze heeft eerder vele jaren in deze praktijk gewerkt.