28 december 2015

Eigen risico

Hoeveel eigen risico moet ik betalen voor mijn zorgverzekering?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

Verplicht eigen risico 

Het verplicht eigen risico is € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen, zelf moet betalen. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen.

Vrijwillig hoger eigen risico

Je kunt het verplichte eigen risico vrijwillig ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Eigen risico kinderen

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Eigen risico geldt niet voor alle zorg

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit, maar niet voor de huisarts

Huisartskosten en spoedeisende hulp

  • Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Onderzoek dat de huisarts laat doen, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, foto’s of echo’s vallen wel onder het eigen risico.
  • Het bezoek aan de huisartsenpost valt niet onder het eigen risico. Verdere behandelingen in het ziekenhuis vallen altijd onder het eigen risico.
  • Zorg van de afdeling spoedeisende hulp valt altijd onder het eigen risico.